Gi谩 th茅p h峄檖 m岷 k岷絤 30×60, 50×50, 40×40 h么m nay

Gi谩 th茅p h峄檖 m岷 k岷絤 30×60, 50×50, 40×40 h么m nay

锔 B谩o gi谩 th茅p h么m nay T峄昻g kho to脿n qu峄慶, cam k岷縯 gi谩 t峄憈 nh岷 锔 V岷璶 chuy峄僴 t岷璶 n啤i V岷璶 chuy峄僴 t岷璶 ch芒n c么ng tr矛nh d霉 c么ng tr矛nh b岷 峄 膽芒u 锔 膼岷 b岷 ch岷 l瓢峄g 膼岷 膽峄...